bidrag2

Lagom till min examensutställning arrangerades tävlingen Ex:cellent. Tävlingen gick ut på att ta fram en ny marknadsföringsstrategi för Arenabolaget i Linköping, vilket är Östergötlands ledande evenemangsaktör. De hade en önskan om att nå ut till fler studenter och uppmärksamma dem på de evenemang Arenabolaget anordnade, samt på de studentpriser de erbjuder. Vi tog då fram dessa reklamskyltar vilka skulle fånga studenternas uppmärksamhet genom att använda sig av kursnamn och högskolepoäng i ett annorlunda sammanhang för att skapa en kontrast. Bidraget vann tävlingen med motiveringen ”Ett extra stort plus för det nya greppet med högskolepoäng i ett helt nytt sammanhang och en tydlig och enkel grafik.” och det kom senare att användas bland annat i tidningen Metro Student.

Kompetenser

EmilEx:cellent