Under ett och ett halvt års tid var jag en del av Nattklubbsgruppen vilken arrangerar nattklubben Fabriken. Här var jag med från början och utvecklade det koncept som sedan kom att bli Fabriken. Då konceptet stod klart ansvarade jag för bokning av DJs, samt ljud & ljus på klubben. Under min tid i gruppen lärde jag mig mycket om projektplanering, samt event och marknadsföring.

Kompetenser

EmilFabriken