Under min tid på Frank och Rakel arbetade vi med lägenhetshotellet Trädlärkan i Stockholm. De behövde då ta fram en ny hemsida med tillhörande bokningssystem. Hemsidan byggdes i WordPress och i detta projekt arbetade jag främst med bokningssystemet som användes.

Till projektet

Kompetenser

EmilTrädlärkan