visning

Under min studietid engagerade jag mig i teknologernas tidning Lithanian där jag fyllde rollen som krönikör och skribent. Under min tid på tidningen fick jag utrymme att utveckla mitt skrivande gentemot en större publik.

Till projektet

Kompetenser

EmilLithanian