Under mitt sista år på LiU läste jag under några månaders tid kursen tidskriftsdesign vilken såklart gick ut på att utforma tidskrift vars koncept vi själva fick utveckla. Vi tog då fram tidningen Påtår, vars koncept gick ut på att visa upp och diskutera åldrande på ett inspirerande sätt. Jag skapade även en digital version av tidningen vilken kan läsas på en läsplatta. Det är denna som visas upp i filmen intill.

Till projektet

Kompetenser

EmilPåtår