Under sommaren 2014 arbetade jag tillsammans med en student i mediateknik och en forskare på ämnet kognitionsvetenskap i ett projekt med målet att utveckla ett spel med syftet att upptäcka dyslexi hos barn i tidig ålder. I projektet arbetade jag tillsammans med forskarna på att utveckla konceptet och speldynamiken. Dessutom hade jag det yttersta ansvaret för spelets design och utformning.

Kompetenser

EmilSommarmatchen